เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.หนองย่างทอย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย

ตำบลหนองย่างทอย
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
67170

โทรศัพท์ 056-713-800
โทรสาร 056-713-800
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 056-713-787

0.02s. 0.50MB