นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 31,276 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 1708 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
3 มี.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานโล่ง 9 ช่อง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
3 มี.ค. 64จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานโล่ง 9 ช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านรังย้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเต่าถ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
23 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเต่าถ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา