นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 47,880 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งประกาศสภา อบต.ห้วยโป่ง เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันโครงการ อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ "ปล่อยพันธ์พันธุ์สัตว์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2564
12 พ.ค. 64เทศบาลตำบลท่าพลคู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการ
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่เก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2564 หมู่ที่ 1 -7 ในตำบลปากดุก พร้อมคัดแยก
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลานโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันอาคารที่ 22 ธันวาคม 2563
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรการจัดทำมาตรฐานธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คั
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1472 รายการ
เปลี่ยนภาษา