นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 47,875 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย โดยสำนักปลัด ดำเนินการจัดประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แชร์  
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย โดยสำนักปลัดและกองช่าง ดำเนินจัดประชุมการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดล ประจำปี 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) แชร์  
15 พ.ย. 60ทดสอบ แชร์  
27 ก.พ. 55งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี พ.ศ. 2555 อบต.หนองย่างทอย แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา