นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 47,868 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 แชร์  
7 เม.ย. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบหากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ แชร์  
15 มี.ค. 64การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
2 มี.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
4 ก.พ. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
4 ม.ค. 64ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
6 พ.ย. 63ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
7 ต.ค. 63ขอส่งแผนออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
21 ส.ค. 63เอกสารแนะนำการชำระภาษี แชร์  
21 ส.ค. 63ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
5 มิ.ย. 63โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ แชร์  
4 มิ.ย. 63กิจกรรมป,ลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา แชร์  
2 มิ.ย. 63โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างทอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา