นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 4,580 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างทอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 มิถุนายน 2563 48 ครั้ง จริยา กรวยสวัสดิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.99.81 KB   แสดงภาพ
.110.82 KB   แสดงภาพ
.123.88 KB   แสดงภาพ
.104.70 KB   แสดงภาพ
.122.66 KB   แสดงภาพ
.86.26 KB   แสดงภาพ
.89.99 KB   แสดงภาพ
.91.31 KB   แสดงภาพ
.122.41 KB   แสดงภาพ
.99.41 KB   แสดงภาพ
.72.67 KB   แสดงภาพ
.77.76 KB   แสดงภาพ
.100.87 KB   แสดงภาพ
.116.62 KB   แสดงภาพ
.111.40 KB   แสดงภาพ
.75.06 KB   แสดงภาพ
.108.17 KB   แสดงภาพ
.92.33 KB   แสดงภาพ
.53.46 KB   แสดงภาพ
.80.97 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา