เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ95 มิ.ย. 63
กิจกรรมป,ลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา64 มิ.ย. 63
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างทอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์92 มิ.ย. 63
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี พ.ศ. 2555 อบต.หนองย่างทอย47727 ก.พ. 55
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน110310 มิ.ย. 54
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓ว๑๑๔๙21010 มิ.ย. 54
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔22410 มิ.ย. 54
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔21910 มิ.ย. 54
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร19810 มิ.ย. 54
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB