นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 47,894 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำลอง กระต่ายจันทร์

  นายก อบต.หนองย่างทอย

  0819914384

 • นายเจนณรงค์ จาดกลาง

  รองนายก อบต.หนองย่างทอย

  0929299956

 • นายสนั่น ดวงจันทึก

  รอง นายก อบต.หนองย่างทอย

  0818525922

 • นางหน่อย วังสัน

  เลขานุการ นายก อบต.หนองย่างทอย

  0852159705

เปลี่ยนภาษา