เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำลอง กระต่ายจันทร์

  นายก อบต.หนองย่างทอย

  0819914384

 • นายเจนณรงค์ จาดกลาง

  รองนายก อบต.หนองย่างทอย

  0929299956

 • นายสนั่น ดวงจันทึก

  รอง นายก อบต.หนองย่างทอย

  0818525922

 • นางหน่อย วังสัน

  เลขานุการ นายก อบต.หนองย่างทอย

  08521597050.01s. 0.50MB