เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง119
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256345
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256233
ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปี 25551178

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB