นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 31,606 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหวาย (เงินทุนสำรองสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
24 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านซับเพิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย (แบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
14 พ.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านซับอุดมมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 พ.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่างทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
27 มี.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 มี.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
28 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาน์เตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึก (Inkjit) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 ก.พ. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
28 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่างทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
14 ธ.ค. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านรังย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
19 พ.ย. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินผุ หมู่ที่ 2,3,7 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
14 มี.ค. 60ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ แชร์  
22 มิ.ย. 59ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,7 และ 10 แชร์  
17 ก.พ. 59ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา