เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหวาย (เงินทุนสำรองสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง612 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง624 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านซับเพิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง518 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย (แบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง411 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง411 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านซับอุดมมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง514 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่างทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง51 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)627 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง425 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง428 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาน์เตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึก (Inkjit) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง41 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่างทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง628 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง418 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านรังย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง514 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินผุ หมู่ที่ 2,3,7 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419 พ.ย. 61
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์33414 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,7 และ 1029422 มิ.ย. 59
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน43917 ก.พ. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB