นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 31,620 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กฉ4280 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านด่านเจริญชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านซับอุดมมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
26 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
26 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
12 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
12 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านซับเพิก (สายทางกลุ่มบ้านนายประคอง ตะกรุดมูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บบ9716 เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งนางาม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลััง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
22 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่าลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโคกรังน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 101 รายการ
เปลี่ยนภาษา