นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 3,479 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2563 18 ครั้ง จริยา กรวยสวัสดิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.371.64 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา