เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-รายเดือน-มกราคม-พฤษภาคม2563114
ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 63 (ต.ค.-ธ.ค.62)112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562117
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562110

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB