นายจำลอง กระต่ายจันทร์
นายกอบต.หนองย่างทอย
081-991-4384

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 31,577 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก้นการทุจริต พ.ศ.2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย รอบ 6 เดือน แชร์  
23 มิ.ย. 63แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการน้ำอุปโภค/บริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
23 มิ.ย. 63แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
22 มิ.ย. 63ข้อมูลการให้บริการ แชร์  
7 พ.ค. 63สถิติการให้บริการประชาชน แชร์  
20 ธ.ค. 62ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย แชร์  
5 พ.ย. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แชร์  
15 พ.ค. 62รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา